DRUŽSTEVNÍ PODNIK STROJÍRENSKÝ, VÝROBNÍ DRUŽSTVO, PRAHA

 

Tato sekce webowých stránek se týká výlučně Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha, IČ00028207, se sídlem Křeslická 1/301, 101 00 Praha 10, zpsaného 15. 12. 1950 do OR vedeného Městským soudem v Praze, odd. DrXCIX, vl.4, v jehož areálu sídlí i naše společnost.

Kontakty:

DRUŽSTEVNÍ PODNIK STROJÍRENSKÝ, VÝROBNÍ DRUŽSTVO, PRAHA

Křeslická 1/301
101 00 Praha 10
IČ 00028207
DIČ CZ00028207
tel. 272765044
email: dps@1166.cz
http://www.1166.cz/clanek/show/9/dps

24. 4. 2019 - zveřejnění pozvánky na členskou schůzi Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha

 Pozvánka na schůzi členů družstva


21. 12. 2012 - zveřejnění emisních podmínek dluhopisu Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha

 

v Praze 21. 12. 2012

 OZNÁMENÍ

Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo, Praha se sídlem Praha 10, Křeslická 1/301, PSČ 101 00, IČ: 00028207, zapsané 15. 12. 1950 v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze (dále jen „Emitent“) se rozhodlo vydat dne 21. 12. 2012 novou emisi Dluhopisů. Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 3 000 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Místem upisování Dluhopisů je sídlo emitenta - Praha 10, Křeslická 1/301, PSČ 101 00. Dluhopisy jsou úročeny fixní úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny ročně vždy k 21. 12. příslušného roku zpětně, a to v souladu s Emisními podmínkami uveřejněnými na http://www.1166.cz/clanek/show/9/dps. První platba úrokových výnosů bude provedena k 21. 12. 2013. Roční úroková sazba je stanovena ve výši 12 % p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu. Emisní podmínky jsou uveřejněny v plném znění na http://www.1166.cz/clanek/show/9/dps.

 

Ing. Milan Bočan,

prokurista družstva


Kompletní znění emisních podmínek ke stažení zde, popř. k nahlédnutí v sídle družstva.volné prostory k pronájmu

 

01. 02. 2013

V našem areálu se uvolní jedna plechová kolna cca 40m2. Vhodné např. pro skladování zednického či zahradního náčiní apod.  Pro bližší info volejte 272765044.

 

25. 10. 2012

V naší administrativní budově nabízíme k pronájmu kancelář 25m2 a sklad (kancelář) 25m2. Sklad možno rozšířit o standardní přepravní kontejner 6m. Pro bližší info volejte 272765044. - OBSAZENO!